mandag den 28. december 2020

my garden adventure is over...


så er mit haveeventyr på Rosenkildestien slut og opsagt -11,5 år- jeg har haft flere haver i tidens løb, kolonihave i Helsingør og lejehave i Plejelt, nu er tiden kommet til at lave noget andet og ikke være afhænging af, at skulle passe en nyttehave. FOR det kræver tid og meget overskud, lyst til hele tiden at kører dertil for at vande og fjerne ukrudt også når du hellere vil noget andet. Vil du nyde grønsager må du yde. SÅ nu er det slut. fred være med det.
Then my garden adventure on Rosenkildestien is over and terminated -11.5 years- I have had several gardens over time, allotment garden in Elsinore and rental garden in Plejelt, now the time has come to do something else and not be dependent on having to look after a utility garden. BECAUSE it takes time and a lot of profit, the desire to constantly drive there to water and remove weeds even when you would rather something else. If you want to enjoy vegetables you have to provide. SO now it's over. peace be with it.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar